Projektimme

Haluamme auttaa lapsia pitkäjänteisesti ja antaa heille mahdollisuuden päästä pois kaupungin köyhälistökortteleista. Lapsilla ei yleisesti ottaen ole todellisia mahdollisuuksia lähteä köyhälistökortteleista, koska heiltä puuttuu koulutus. Usein on niin, että he eivät voi käydä koulua, koska heiltä puuttuvat tarvittavat koulunkäyntitarvikkeet.

 

Tähän epäkohtaan puuttuu meidän toimintasuunnitelmamme: kaikki lastenkotimme 50 lasta, jotka ovat 6-20 vuoden ikäisiä, ovat velvoitettuja käymään koulua, jos he haluat syödä säännöllisesti järjestetyissä ruokailuissamme. Me maksamme jokaisen lapsen koulumaksun ja hänen tarvitsemansa koulumateriaalit.

 

Lisäksi jokainen lapsi saa henkilökohtaista tukea kotitehtävien teossa ja tukiopetusta pedagogisen koulutuksen saaneelta henkilökunnalta. Otamme lasten äidit mukaan laitoksen toimintaan - he ovat vastuussa ruoanlaitosta, siivouksesta ja elintarvikkeiden hankinnasta. Lasten kanssa järjestetään ryhmä- ja vapaa-ajan toimintaa.